šabalda

šabalda
šabálda scom. (1) 1. kreivas, kerėpliškas daiktas: Tas vežimas tikras šabálda: rodos, arkliai eina viduriu kelio, o jis pagrabėm svyrinėja Krok. 2. LKAI148(Dgl) prastas arklys, kuinas. 3. kas daužosi, trankosi, pabalda, padauža: Tu tikras šabálda: kur tik nueini, tai vis tik trankaisi ir trankaisi Pns.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • šabaldai — interj. nevikriam, triukšmingam ėjimui nusakyti: Tik jie šabaldai šabaldai per vandenį! Kb …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”